Сурова в Юнеско

На 2 декември 2015 г. Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО включи народния празник „Сурова” в Пернишко в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството. Това е четвъртият български елемент след Бистришките баби, Нестинарството и Чипровските килими, който става част от световното нематериално културно наследство. Номинацията е разработена през 2012 г. и подадена от министъра на културата Вежди Рашидов. Автори на досието са учените към ИЕФЕМ при БАН – д-р Иглика Мишкова и доц. д-р Ваня Матеева, с активното участие на специалистите от Регионалния исторически музей в Перник.