Лик

Антропоморфни маски наричани още – маски-ликове
Изработени са от дървени коруби с рога, пера на домашни и диви
птици и кожи на домашни животни, закрепени върху дървени
конструкции, кости, вълна, плат, женски украшения,както и ловни
сцени с препарирани животни и птици достигащи височина до 3
метра.