Маска зооморфна – представяне на този вид маски

Маска зооморфна – представяне на този вид маски
Маските на маскарадните групи от Средна Западна България са главно със
зооморфни изображения с няколко лица и глави. Те са оформени като глави на
причудливи същества и животни с плашещи лица и стърчащи зъби от бобени
зърна или специално изработени от дърво, с рога, овча кожи и опашки от
животни.
Маски-копанки
Изработват се от върбова коруба – дънера на суха върба/ използва се също
коруби от топола, бяла или червена върба/, с издълбани дупки за очи и уста с
мустаци и брада от коноп. От двете страни на корубата са закрепени криле на
домашни и диви птици.