Традицията

Българската маскарадна обредност има хилядолетна традиция и идва от древни езически времена. Игрите с маски се практикуват при смяната на старата с новата година и при пролетното събуждане на природата. Посланията им са за здраве и плодородие. Маскираните мъже се движат със специфична стъпка, носят страховити маски и самобитни костюми, опасани са със звънци, хлопки, чанове. Маскарадните игри в България са жива традиция и се предава от поколение на поколение