Маските и костюмите

Подготовката за Сурва жителите на селата в Граово започват месеци по-рано. Няколко седмици трябват за направата на една маска. Ликовете представляват глави на причудливи същества и фантастични животни с плашещи лица и стърчащи зъби, с рога, тракащи клюнове или са сложно изработени конструкции от пера на домашни птици върху дървен скелет. Ликовете достигат до 2-2,60 метра височина и 1-1,50 метра ширина. По форма са разнообразни – тристенни във вид на пирамида, четиристенни, елипсовидни, звездообразни, многоъгълни. Всяка година се явяват все нови и нови образи, понякога на няколко етажа във въздуха. В Граовско маските се изработват от кожи на овце и кози, криле и пера от домашни птици, рога, царевична шума, коноп. Неразделна част от костюма са и звънците, поставени на кръста на сурвакарите. Наборът тежи няколко десетки килограма. Звънците са с различна големина и при ритуалния танц техните звуци завладяват и омагьосват.