Утврђење Градиште

Утврђење Градиште

Координате: N: 4809075 E: 570348

Остаци рановизантијског утврђења „Градиште” налазе се на истоименом брду источно од села Миљковац на 390 m надморске висине. Утврђење је било део одбрамбеног система Јустинијана Првог. Брдо на коме се налазило утврђење познато је по теорији да се баш на том месту налази сакривено благо што је протеклих неколико деценија иницирало прекопавање овог локалитета и формирање бројних рупа од стране ловаца на закопано благо. У самој близини се налази и Јовина јама, названа по Јови Бранковићу на чијем имању се вршило ископавање. У унутрашњости овог утврђења налазе се темељи апсиде базилике са фрагментима фреско малтера.