Кошућа- море камених блокова

Кошућа- море камених блокова

Координате: N: 4810471 E: 571264

Узводно од Манастира свети Никола, стотинак метара изнад леве обале, где се у кориту реке суновраћује чудновато море камених блокова, налази се пећина Kошућа, која је са обе стране отворена, налик тунелу дужине око 50 м и са подом стрмим до 45 степени. Настала је на месту интензивних тектонских збивања те се стиче утисак као да је њен канал торзирао. У пећини је пронађен паук Phalcoma gibbum – и то је једино његово станиште код нас.