Бисерна пећина

Бисерна пећина

Координате: N: 4810523 E: 570909

Уз корито реке се налази Бисерна пећина која је пре две-три деценије затворена јер је из ње избијало сифонско врело које је каптирано за моравски водовод. Дешавало се више пута да се вода у врелу замути док река која протиче тик уз пећину остаје бистра. Тај феномен је задавао много мука стручњацима нишког водовода. Међутим, објашњење је једноставно. Врело прикупља воде с падина Kаменичког виса и кроз подземне каверне досеже до Бисерне пећине. Kада се са Kаменичког виса сручи потоп, вода се замути па је такво и само врело. Река је бистра јер долази из правца Kопајкошаре и Лабукова.

У Бисерној пећини београдски зоолог Милика Пљаковић открила је подврсту слепог нижег рачића Triconiscus bononiensis. Ова животињица је створена ту у Бисерној пећини и нема је нигде више у свету.