О пројекта

Назив пројекта: Туризам и традиција- разнобојно, забавно, атрактивно

Водећи партнер (назив/држава): Обласна администрација Перник, Бугарска

Други партнер/и: Градска општина Црвени Крст, Град Ниш, Србија

Приоритетна оса: Туризам

Специфични приоритет: 1.1 Туристичке  атракције

Трајање пројекта (у месецима): 24

Укупан буџет (у еврима): 599672,33

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта  је:

– Диверзификација туристичких производа кроз сарадњу у пограничном региону

Специфични циљеви су:

– Коришћење нематеријалне баштине за развој туризма

– Укључивање локалних заједница у мере за одрживи развој

Активности пројекта:

Главне активности пројекта су:

1.Припрема тендерске документације и спровођење тендерске процедуре

  1. Оснивање “Музеја Кукер маски” у селу Кошарево

3.Уређење туристичке локације на подручју Видриштa

4.Пружање забаве на лицу места коришћењем нових технологија

  1. Рекламамирање атракција кроз промотивни материјал
  2. Откривање традиције – догађаји у Кошареву и Видришту

Резултати пројекта:

-Спроведено 6 тендерских процедура

– Формиране 2 нове туристичке локације  – у Кошареву и Видришту

-Креирано 8 маски   од стране локалног становништва за музеј, учесника традиционалног ритуала Сурова

-Урађен Е-традиција и развијене 3 мобилне апликације

-Промотивни материјали – 500 капа и мајица, 250 свезака и привезака

-Јавни догађаји организовани  у Видришту и Кошареву

Циљне групе: Циљна група су локалне заједнице из Кошарева  и околнa  селa  Видришта

– око 2700 и туристи посетиоци  сајтова

– око 2 000 годишње.

Директни корисници су локални људи

– учесници у догађајима у Кошареву и Видришту

– 400 лица и представници туристичких бизниса и медија

– Учесници уличног шоуа

– 20 особа, као и Општина Брезник као власник музеја.