Къщата на Маските

Музеят „Къщата на маските“ е шедьовър на битово-бароковата архитектура. Според оценителен протокол от 4 декември 1980 г. е отчуждена къща за Етнографска сбирка. Тя била строена през 1870 г. от местни майстори. Тогава е била паянтова жилищна сграда с мазе и чардак, но с интересни тавани. Те са покрити с дърворезба. Във формата на квадрат са вписани слънце и геометрични елементи. От квадратите на тавана до стените остава по 1 метър и по ръбовете на квадратите е била спусната завеса, стигаща до земята. В “коридора” между стените и завесите са се движели жените “були”. Стопанинът на къщата  произхождал от турската фамилия Фатини. След Освобождението в нея се заселила българската фамилия Лукарови. На мястото на паянтовата къща по проект на тогавашния Национален институт по паметниците на културата през втората половина на 80-е години на ХХ век е изградена нова масивна сграда. С идването на демокрацията, основно поради липса на средства проектът е замразен. Опит да го довърши  прави историкът етнолог и краевед Симеон Мильов, след като става директор на общинския исторически музей в Брезник, но липсата на пари го отказва. Сега обаче проектът е на дневен ред. Областната администрация в Перник успя да защити разработката и получи финансиране, за да превърне къщата в музей. По проекта “Туризъм и традиции – цветни, забавни, атрактивни” перничани са водещ партньор и ще го осъществят заедно със сръбската община Цървени кръст от района на Ниш. Оформянето на сбирката е възложено на дългогодишния експерт от пернишкия музей Цветана Манова и специално привлечен дизайнер.