Сурова в с. Кошарево по спомените на местните жители Милка Боянова – бивш кмет на селото:

Историята на сурвакарската ни група е над 150-годишна. Сурвакарите на Кошарево са едни от първите в региона заедно с още няколко съседни населени места. Първоначалното колоритното облекло на бюлюбашиите в сурвакарската група е било съставено от зелени униформени дрехи. Към облеклото са добавени значки, шевици, перо на шапката и сабя. До средата на 60-те години на 20-и век бюлюбашиите или водачите на сурвакарските групи на населени места в региона не са били пременени с този тип обличане, който отдавна е бил възприет в Кошарево – с облик подобен на военнослужещ. Водачите на групите в останалите населени места, с изключение на Кошарево, били облечени с ежедневни дрехи. След появяването на сурвакарската група на Кошарево на първия фестивал „Сурва“ през 1966 г. година в град Перник, нещата се променили. Групите в региона харесват начина на обличане на бюлюбашиите на Кошарево и сменят ежедневните дрехи с такива като на кошаревчани

Най-старата снимка на сурвакарската група в архива на кошаревката Милка Боянова е от 30-те години на 20-и век. На снимката групата е запечатана със своите колоритни бюлюкбашии, сурвакари и типажи на фона на дебел сняг. Важен елемент на традицията „Сурова“ е снегът и студеното време.