Изразът „кошаревски свидетел“

Кошаревци били сладкодумни и умеели да омайват съдиите със своите версии за видяното или чутото от тях при различни ситуации, за които трябвало да дават показания. Славата на тези свидетели се носела в цялата страна и към услугите им прибягвали все повече хора, които били готови да пропътуват големи разстояния, за да намерят подкрепа и да се спасят от ударите на закона. Изрaзът „кошаревски свидетел“ се употребява за купените свидетели, които трябва да доказват в съда това, което иска този, който им е платил.