Училище „Лела Попович”

Училище „Лела Попович”

Координати:  4808549 E: 569229

Училището е създадено през 1833 г, и е сред първите на територията на Сърбия,
тогава част от османската империя. Просветителският дух е запазен и до днес, тъй като
училището е действащо. В сградата му могат да се видят следи, показващи как е било
устроено учебното дело в началото на своето функциониране по тези земи.