Посетете Ниш

Регионът на Ниш е недостатъчно познат, а предлага добри възможности за краткотраен
отзих, опознавателно пътуване и отмора. Наред с чудесната местна кухня, където
изкушенията нахвърлят възможностите, тук ще откриете редица спокойни и приятни
места, които да посетите.