За проекта

Проект CB007.1.11.220 „Туризъм и традиции – цветни, забавни, атрактивни“ е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия, и се изпълнява в партньорство между Областна администрация Перник (водещ партньор) и градска община Червени Кръст, Република Сърбия.

Проектът е насочен към оползотворяване на нематериалното наследство за развитие на туризма в трансграничния регион и участие на местните общности в мерки за устойчиво развитие.

Предвижда се изграждане на туристически атракции – „Къща на маските“ в село Кошарево (Брезнишко) и зона за отдих  в района на местността Видрище, близо до гр. Ниш (Сърбия). При откриването на обектите ще се проведат събития за популяризирането им, подкрепени с тур за журналисти и промоционални дейности.

Новите технологии са широко застъпени в изграждането на атракциите – разработени са три мобилни приложения, достъпни на обектите, осигуряващи едновременно забавление и познание за местните традиции.

Финансирането е в размер на 598 501,52 Евро, от които  508 726,28 са отпуснати по  ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Сърбия; 49 619,66 финансиране от бюджета на република България и 40 155,58 собствено финансиране от страна на градска община Червени Кръст. Проектът се изпълнява в периода Ноември 2016 – Ноември 2018 г.